Najpredávanejšie produkty

Výrobcovia

Nové produkty

Zľavnené produkty

Nový zákon o rybárstve.

Publikované : 2019-01-21 13:43:44
Kategórie : Rybárske revíry

Dňom 1.1.2019 vstúpil do platnosti nový zákon č. 216 o rybárstve z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a súbežne s ním aj vykonávacia vyhláška č. 381 ktorou sa zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. vykonáva.

Nový zákon so sebou prináša množstvo zmien a nových definícií, ktoré sa rapídne dotknú výkonu rybárskeho práva. V nasledujúcom texte uvediem tie z nich, ktoré ma subjektívne najviac zaujali.

  

 •          § 13 zákona - Ochrana rýb

(3) V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15.Marca do 31.Mája; to neplatí od 1.Mája do 31.Mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky.

(5) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odseku 3 sa nevzťahuje na a) kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien a odstavených ramien, b) kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami.

Ostatnými vodnými plochami sa podľa § 2 zákona odseku 2 myslí:

j) ostatná vodná plocha je najmä štrkovisko, prepadlina, pieskovňa, hlinisko, rašelinisko a bočná vodná nádrž lokálneho významu nachádzajúca sa napríklad v parkoch, sadoch, viniciach, chmeľniciach, záhradách a vo zverniciach, požiarna nádrž a priemyselná nádrž s možnosťou rybárskeho využitia.

 

Poznámka:

Asi najzásadnejšia zmena, ktorá hovorí, že sa ruší všeobecný zákaz lovu už aj na ostatných vodných plochách. Rybári budú môcť loviť celoročne na väčšine vodných plôch s ohľadom na individuálnu druhovú ochranu rýb. Neplatí pre Vodné Nádrže.

 

 

 •          § 10 vyhlášky - Čas individuálnej ochrany rýb

(1) Čas individuálnej ochrany rýb sa ustanovuje na tieto druhy rýb takto:

e) od 15.marca do 31.mája – kapor rybničný (Cyprinus carpio) v kaprových vodách; čas individuálnej ochrany neplatí od 1.mája do 31.mája, keď je jeho lov a privlastnenie povolené v čase rybárskych pretekov, čas individuálnej ochrany sa nevzťahuje na ostatné vodné plochy, v ktorých je lov kapra rybničného povolený od 1.januára do 31.decembra podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona.

 

Poznámka:

Ďalšia zásadná zmena – zrušenie individuálnej druhovej ochrany Kapra na miestnych vodách spadajúcich pod definíciu „ostatné vodné plochy“. Kapor má byť na týchto revíroch celoročne loviteľný s možnosťou ponechania si úlovku. Resp. taký bol aspoň úmysel predkladateľov zákona a také boli ich komentáre.

No z môjho laického pohľadu tu vidím jeden rozpor, a to:

§ 14 zákona - Individuálna ochrana rýb hovorí že:

Zakazuje sa

a) loviť jednotlivé druhy rýb v čase ich individuálnej druhovej ochrany okrem lovu generačných rýb na účely ich reprodukcie vykonávaného užívateľom.

 

Takže teraz neviem, môže vyhláška § 10 ods. 1 písm. e)povoliť celoročný lov kapra v ostatných vodách, ak to zákon § 14 písm. a) zakazuje?

Nie som právnik, nie som istý ako sa daný text má vyložiť. Bolo by potrebné vysvetlenie fundovaných.

 

 

 •          § 11 vyhlášky - Denný čas lovu rýb

c) kaprových vodách v mesiacoch

1. január až apríl, november a december od 6.00 h do 21.00 h,

2. máj od 4.00 h do 24.00 h,

3. jún až október od 00.00 h do 24.00 h.

Poznámka: 

Rozšírenie doby nonstop lovu o mesiac Október. V Máji posuv na dobu lovu medzi 4.00 – 24.00 hod.

 

 

 •          § 18 zákona - Zakázané spôsoby lovu rýb v kaprových vodách

V kaprových vodách sa zakazuje

h) loviť prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny rybky od 15.marca do 31.mája.

Poznámka: 

Pre mňa celkom potešujúca správa. Čakanie na začiatok prívlačovej sezóny sa skráti o 15 dní a celá sezóna sa natiahne až do 15.Marca.

 

 

 •          § 18 vyhlášky – Spôsoby lovu rýb

(6) Lov rýb pod ľadom je spôsob lovu zo zamrznutej vodnej hladiny rybárskeho revíru vytvoreného z ostatnej vodnej plochy cez otvor vytvorený v ľadovej pokrývke s veľkosťou maximálne 25x25cm alebo 25cm v priemere. Rybársky revír, v ktorom sa môže vykonávať lov rýb pod ľadom určí užívateľ. Povoleným spôsobom lovu je lov na plávanú a lov prívlačou. Lov rýb pod ľadom je na vlastné nebezpečie a podmienky takéhoto lovu určí užívateľ a uvedie v povolení alebo rybárskom poriadku. Zoznam takýchto revírov platný na obdobie troch rokov užívateľ oznámi ministerstvu životného prostredia do 31.marca.

 

Poznámka:

Zákon konečne umožňuje rybárom venovať sa počas zimného obdobia tomuto špecifickému spôsobu lovu. Výrazne tým zatraktívňuje a predĺžuje rybársku sezónu. 

 

 

 •          § 16 zákona -  Zakázané spôsoby lovu rýb v pstruhových vodách

V pstruhových vodách sa zakazuje

f) používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou okrem vodných nádrží a ostatných vodných plôch.

 

Poznámka:

Takže koniec sbira na pstruhových riekach.

 

 

 •          § 18 zákona -  Zakázané spôsoby lovu rýb v kaprových vodách

V kaprových vodách sa zakazuje

c) loviť na umelé nástrahy s väčším počtom háčikov ako tri pri love na prívlač

d) loviť na háčiky s väčším počtom hrotov ako tri

 

Poznámka:

Chápem to tak, že sa konečne vyriešila dilema o wobleroch, či je legálne na nich mať umiestnené 2-3 trojháky.

 

 

 •          § 10 vyhlášky - Čas individuálnej ochrany rýb

b) od 1.januára do 31.mája

ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus)

 

Poznámka:

Ploska pásavá už teda nie je zákonom chránená a jej lov sankcionovaný, ale je loviteľná s ohľadom na individuálnu ochranu a použiteľná ako nástrahová rybka.

 

 

 •          § 18 vyhlášky – Spôsoby lovu rýb

(4) Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a jednej vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť súčasne používaná na lov ďalšia udica. Lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou.

 

Poznámka:

Sbiro bolo častým predmetom diskusií, či je alebo nie je možné používať ho legálne počas prívlačovej výluky. Vyhláška to už jasne zadefinovala, považuje sa za prívlač.

 

 

 •           § 9 zákona - Rybársky revír s režimom chyť a pusť

V rybárskom revíri s režimom „chyť a pusť sa zakazuje

b) loviť ryby háčikmi s protihrotom okrem lovu v kaprových vodách.

 

Poznámka:

Čiže lov s háčikmi s protihrotom v pstruhovej Ch&P už nemajú len odporúčací charakter, ako to bolo do nedávna v našej organizácií, ale aj mandatórny.

 

 

 •          § 18 zákona - Zakázané spôsoby lovu rýb v kaprových vodách

V kaprových vodách sa zakazuje

l) loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach od 1.januára do 31.mája.

 

Poznámka:

Prekvapujúce, od 1.Januára do 15.Marca, kedy je ešte prívlač povolená, ju nie je možné realizovať z člna.

 

 

Je to len časť aplikovaných zmien. Celý text týchto dvoch dokumentov, zákona aj vyhlášky je dostupný cez odkazy v hornej časti článku.

 

Maťo

Privlac.sk

Zdieľať článok

You must be registered

Clic here to register

Add a comment