Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady obchodných vzťahov medzi obchodnou spoločnosťou AAFA, s.r.o. (predávajúci), a odberateľom (zákazník). Odoslaním objednávky vyjadruje odberateľ (zákazník) súhlas s obchodnými podmienkami.

 

1 – Práva zákazníka internetového obchodu

Privlac.sk je virtuálny obchod, ktorý sa riadi rovnakými obchodnými vzťahmi ako obchod „kamenný“, tzn. že zákazníci majú v oboch prípadoch rovnaké práva. Platia rovnaké reklamačné pravidlá a obchodný zákonník, ktorý vytyčuje základné práva nielen zákazníkov, ale i obchodníkov. Preto, ak niektoré zásady obchodných vzťahov medzi zákazníkom a obchodníkom nie sú uvedené v týchto podmienkach, riadia sa platným Obchodným zákonníkom.

 

2 – Ochrana Vašich osobných údajov

Plne sa zaväzujeme, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane a budú používané výhradne pre potreby prevádzkovateľa internetového obchodu privlac.sk. Tieto dáta pokladáme za prísne dôverné a chránime ich pred zneužitím.

 

3 – Objednávanie a dodávky tovaru

1. Zákazník objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka virtuálneho obchodu privlac.sk. Taktiež sa akceptujú objednávky prostredníctvom emailu, alebo telefonicky.

2. Každá objednávka musí obsahovať: meno objednávateľa (zákazníka), email, telefónne číslo, presný popis tovaru, počet kusov, veľkosť (ak je voliteľná), spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru a adresu kam má byť tovar doručený. Objednávky sa zaraďujú do systému v poradí, v akom prichádzajú.

3. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie objednávky elektronickou poštou (a/alebo telefonicky) a oznámi zákazníkovi predpokladaný termín, kedy bude tovar k dispozícii. Informácie o dostupnosti alebo momentálnej nedostupnosti Vami objednaného tovaru, bude prevádzkovateľ odberateľa informovať elektronickou poštou, resp. telefonicky. Odporúčame kontrolovať Vašu e-mailovú poštu.

4. Doprava tovaru k zákazníkovi je zabezpečovaná prostredníctvom kuriérskej spoločnosti UPS (dobierka). V prípade alternatívnej požiadavky na dopravu zo strany zákazníka, je táto vecou individuálnej dohody oboch zmluvných strán.

5. Tovar je zabalený a zabezpečený odosielateľom. Zákazník je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky priamo na pošte a v prípade poškodenia obalu to na mieste reklamovať. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

Za tovar je zodpovedná spoločnosť AAFA, s.r.o. po dobu jeho prevzatia zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom od doby, kedy je zákazníkovi umožnené fyzicky s tovarom disponovať. V prípade prevzatia tovaru na pošte, alebo od kuriéra, či inej dopravnej spoločnosti a nevyužitia okamžitej kontroly obsahu balíka a neporušenia tovaru počas prepravy, nebudú neskoršie reklamácie brané na zreteľ a predávajúci nenesie za poškodenie tovaru počas jeho transportu žiadnu zodpovednosť. Táto spadá do kompetencie prepravcu!

 

4– Cena

1. Pri každom tovare je uvedená i jeho predajná cena. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tieto ceny podľa aktuálnych cien výrobcov tohto tovaru, ako aj v súvislosti so zmenou kurzu meny EUR voči USD, alebo CZK.

2. Ceny uvedené pri tovare zahŕňajú aj daň z pridanej hodnoty (dph),

3. Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

 

5– Spôsob platby

Platby sa vykonávajú za nasledujúcich podmienok:

Platba pri dodávke na dobierku - pri tomto spôsobe platby uhrádza zákazník tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi.

Platba vopred - Pri tomto spôsobe platby dostáva zákazník tovar až po uhradení faktúry, alebo zloženky.

Zálohová platba - Pri hodnote tovaru nad 200 Eur je v určitých prípadoch potrebné uhradiť zálohu na tovar, aby sa tak potvrdil skutočný záujem zákazníka o objednaný tovar. Záloha bude dohodnutá emailom, resp. telefonicky.

 

6–Doba dodania tovaru zákazníkovi

1. Prevádzkovateľ virtuálneho obchodu privlac.sk si vyhradzuje právo predĺžiť dobu dodania tovaru k zákazníkovi, pokiaľ jeho výrobca či dodávateľ tento druh tovaru medzičasom vypredal, resp. nemá ho na sklade. Toto predĺženie dodacej doby bude zákazníkovi oznámené prostredníctvom emailu, resp. telefonicky.

Doba dodania tovaru je závislá od toho, či je daný tovar momentálne k dispozícii. Pri jednotlivých tovarových položkách je uvedený aj minimálny stav skladu danej položky.

- Ak sa tovar nachádza na sklade predajcu, jeho doba dodania je 1-5 dní.

- Ak sa tovar na sklade nenachádza, doba dodania je 1-3 týždne. Bližšie určenie dodacej doby bude zákazníkovi individuálne oznámené, telefonicky, resp. mailom aj na základe disponibility tovaru priamo u výrobcu.

 

 

7– Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ internetového obchodu privlac.sk nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených: nešetrným zaobchádzaním, neodborným zásahom do zariadenia, neodborným rozobratím tovaru alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik predávajúceho. Zároveň sa zákazník zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený spoločnosti AAFA, s.r.o..

2. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov (ak je súčasťou), kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry.

3. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie.

4. Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

5. Zákonom stanovená doba na vybavenie reklamácie je jeden mesiac od jej prijatia.

Všetky nami ponúkané výrobky spĺňajú vysoké kvalitatívne požiadavky a na všetok tovar (mimo krmív, zmesí, aróm a pod.) je výrobcami poskytovaná záruka min. 2 roky.

 

8– Poštovné

V rámci SR, službou UPS:

-hmotnosť tovaru do 5kg: 4,20€

-hmotnosť tovaru 5kg – 10kg: 6,60€

-hmotnosť tovaru nad 10kg: 9,95 €

Pri hodnote tovaru presahujúcej 100€, zákazník poštovné neplatí. Uvedené ceny sú s DPH.

 

9– Záverečné ustanovenia

1. Práva zákazníka vo vzťahu k prevádzkovateľovi virtuálneho obchodu privlac.sk vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

Odborné poradenstvo:

Ak máte k našim výrobkom technické otázky, zavolajte na telefónne číslo 0911 204 119 alebo napíšte na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. pracovníkom nášho technického poradenstva, ktorí Vám poskytnú odborné poradenstvo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dragon                VAXOlogo             megabaits

Kontaktujte nás 

 0911 204 119

 obchod@privlac.sk